CurrentTime.world

    Aparecida de Goiânia, Brazil:

    ...

    Facts

    Also known as

    Aparesida de Gojanija, Aparesida di Gojanija, Aparesida-di-Gojanija, a pa lei xi da di ge ya ni ya, aparesida de go'iyaniya, Апаресида де Гојанија, Апаресида ди Гояния, Апаресида-ди-Гояния, আপারেসিডা ডে গোইয়ানিয়া, アパレシダ・デ・ゴイアニア, 阿帕雷西達迪戈亞尼亞