CurrentTime.world

    Banqiao, Taiwan:

    ...

    Facts

    Also known as

    Banchiao, Banciao, Banciao District, Banqiao, Banqiao District, Fang-ch'iao, Fang-ch’iao, Pan-ch'iao, Pan-ch’iao, San-kuang, San-kuang-li, ban qiao, ban qiao qu, fang qiao, 板橋, 板橋區, 枋橋