CurrentTime.world

    Kaohsiung, Taiwan:

    ...

    Facts

    Also known as

    Gaosjun, Gaosyongshih, Gaoxiong, Gaoxiongshi, KHH, Kao-hsiung, Kao-hsiung-shih, Kaohsiung, Kaohsiung City, Takao, gao xiong, gao xiong fu, gao xiong shi, gaosyung si, Гаосюн, 高雄, 高雄巿, 高雄市, 가오슝 시