CurrentTime.world

    Nanning, China:

    ...

    Facts

    Also known as

    Lam-leng-chhi, Lâm-lêng-chhī, NNG, Nam Ninh, Nam-nen-su, Namzningz, Nan'nin, Nan-ning, Nan-ning-shih, Nang-ning, Nanin, Naning, Naningas, Naningo, Nannin, Nannina, Nanning, Nanning Shi, Naņnina, Nàm-nèn-sṳ, Nàng-nìng, Yung-ning, Yung-ning-hsien, hnan hning, nan ning, nan ning shi, nananinga, nanning si, nannyng, nanyng, nanyngh, Нанин, Нанинг, Наньнин, Наньнін, ناننینگ, نانينغ, نانینگ, نان‌نینگ, نەننىڭ شەھىرى, नाननींग, หนานหนิง, ནན་ཉིང་གྲོང་ཁྱེར།, 南宁, 南宁市, 南寧, 南寧市, 난닝 시