CurrentTime.world

    Taichung, Taiwan:

    ...

    Facts

    Also known as

    GJai Trung, Kota Taichung, RMQ, Tai-tiong-chhi, Taichung, Taicungas, Taizhong, Taizhong Shi, Taičungas, Tajchzhun, Tajcung, Tajzhun, Tajĉung, Taychun, Tchaj-cung, Tchaj-čung, Teyjong shehiri, Thoi-chung-su, Thòi-chûng-sṳ, Tâi-tiong-chhī, tai zhong, tai zhong shi, taijung si, tay shangh, Đài Trung, Тайжун, Тайчжун, تاي شانغ, 台中, 台中市, 臺中市, 타이중 시