CurrentTime.world

    Xining, China:

    ...

    Facts

    Also known as

    Hsi-ning, Hsi-ning-shih, Hszining, Sa-ning, Se-leng-chhi, Se-lêng-chhī, Shinin, Shining shehiri, Si-nen-su, Si-ning, Sihningz, Siniin, Sinin, Sining, Sining-hsien, Siningas, Siningfu, Sinino, Sî-nèn-sṳ, Să̤-nìng, Tay Ninh, Tây Ninh, XNN, Xining, Xining Shi, shynyng, shynyngh, sinin, sining si, sininga, sinini, synyng, xi ning, xi ning shi, Синиин, Синин, Сининг, Сінін, Шинин, שינינג, شينينغ, شینینگ, शिनिंग, ཟི་ལིང་།, სინინი, 西宁, 西宁市, 西寧, 西寧市, 시닝 시