CurrentTime.world

    Yanji, China:

    ...

    Facts

    Also known as

    Chu-tzu-chieh, Chu-tzu-kai, Chü-tzu-chieh, Chü-tzu-kai, Dien Cat, Diên Cát, Jan'czi, YNJ, Yang-chi-t'eng, Yen-chi, Yen-chi-shih, yan ji shi, yangzhy, yanjy, yenji si, yeongil, Јанђи, Яньцзи, يانجي, یانجی, یانگژی, 延吉市, 연길, 옌지 시