CurrentTime.world

    Yao, Japan:

    ...

    Facts

    Also known as

    Jao, Yao, Yaocho, Yaochō, ba wei, ba wei shi, Яо, 八尾, 八尾市