CurrentTime.world

    Zhanjiang, China:

    ...

    Facts

    Also known as

    Chan-chiang, Chan-chiang-shih, Chankiang, Chzhan'czjan, Fort Bayard, Hsi-ying, Kwangchow, Kwangchowan, Kwangchowwan, Tram Giang, Trạm Giang, Tsamkong, ZHA, Zhanjiang, Zhanjiang Shi, zhan jiang, zhan jiang shi, Чжаньцзян, جاڭجياڭ شەھىرى, 湛江, 湛江市